Over VCV Zorg

Kennismaken

De vereniging behartigt de belangen en bevordert het welzijn van de cliënten van Elver. Ook behartigt de vereniging de belangen van de ouders, curatoren, mentoren, bewindvoerders en familie van de genoemde cliënten. 

Doelstellingen

De vereniging heeft regelmatig overleg met diverse organisatie, met name Elver en de cliëntenraad. Onderwerp van dat overleg zijn alle maatregelen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leef- en ontwikkelingsmogelijkheden van de bewoners.

De leden kunnen de hele administratie via de vereniging uitbesteden aan de werkstichting administratief beheer.

Voor het administratie beheer is door de vereniging een stichting opgericht voor de cliënten om administratieve diensten te verlenen. De stichting werkt onder eind verantwoordelijkheid van de vereniging. Het stichtingsbestuur bestaat uit leden van de vereniging. 

Bent u lid van de vereniging of stichting en wilt u toegang tot het ledengedeelte?

Registreer u hier!