De Vereniging Cliënten en Verwanten (VCV) is toegankelijk voor alle cliënten van Elver. Voor € 30 per jaar kunnen cliënten, hun ouders, wettelijk vertegenwoordiger, voogd of bewindvoerder lid worden van de VCV. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van financiële en administratieve ondersteuning als zij zich bij de Stichting Administratief Beheer (SAB) hebben aangemeld. Dit is de werkstichting van de VCV.

De VCV is een vereniging die de belangen behartigt van cliënten van ELVER. Er zijn officiële statuten die garanderen dat er ieder jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) is. Die vergadering stelt het te voeren beleid vast en keurt ook het gevoerde financiële beleid goed van het jaar dat voorbij is. Ieder lid mag die vergadering bijwonen en zijn stem laten horen.


Inlog leden