De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van het welzijn van de cliënten. Het betreft zowel de bewoners die in ELVER verblijven als cliënten die niet wonen in de door ELVER beheerde woonvoorzieningen maar wel gebruik maken van de hun voorzieningen.
Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de ouders, curatoren, mentoren, bewindvoerders en familie van de cliënten.


Inlog leden