Lid van de vereniging kan zijn:

  • Ieder meerderjarig natuurlijk persoon, die een relatie van bloed- of (aan)verwantschap of een relatie van verantwoordelijkheid in welke zin dan ook heeft met (een) cliënt(en) van Elver.
  • iedere wettelijke vertegenwoordiger of rechtspersoon, die op grond van wettelijke bepalingen of anderszins gelden beheert van een cliënt van Elver.

Aanmelden

Aanmelding als lid geschiedt bij het bestuur of via het inschrijformulier.