Lidmaatschap

Lid van de vereniging kan zijn:

 • Ieder meerderjarig natuurlijk persoon, die een relatie van bloed- of (aan)verwantschap of een relatie van verantwoordelijkheid in welke zin dan ook heeft met (een) cliënt(en) van Elver.
 • iedere wettelijke vertegenwoordiger of rechtspersoon, die op grond van wettelijke bepalingen of anderszins gelden beheert van een cliënt van Elver.

Financiële dienstverlening SAB

Als VCV-lid kunt u de SAB inschakelen voor verschillende diensten.
U kunt kiezen uit twee pakketten:

Pakket A (Basis)

Dit houdt in dat medewerkers van de SAB:

 • de cliëntrekening beheren (na machtiging door de cliënt)
 • de persoonlijke begroting van een cliënt maken voor de woongroepen
 • met de woongroepen en met de financiële administratie van Elver overleggen over de  persoonlijke begroting van een cliënt
 • een digitaal financieel cliëntendossier maken en bijhouden

Pakket B (Plus)

Dit pakket bevat dezelfde diensten als pakket A (Basis) en is daarnaast uitgebreid met:

 • het opstellen van de rekening en verantwoording

Als bewindvoerder moet u deze rekening & verantwoording elk jaar voorleggen aan de rechtbank.

Kiest u voor pakket B? Dan zorgt de SAB ervoor dat u de rekening & verantwoording moeiteloos naar de rechtbank kunt opsturen.

De SAB is bevoegd professioneel bewindvoerder. Dit betekent dat wij naast bovenstaande dienstverlening ook het  financieel bewind over een cliënt kunnen voeren.

Tarieven 2020

 • De contributie VCV bedraagt € 30,00 per jaar.
 • SAB Pakket A (Basis) € 320,- per jaar
 • SAB Pakket B   (Plus) € 440,- per jaar
 • De vergoeding voor financieel bewind is het wettelijke maximum tarief met een ledenkorting ad 5%.

Aanmelden

Aanmelding als lid kan via het inschrijfformulier.  Dit formulier kan bij ons per mail of telefonisch aangevraagd worden.


Inlog leden