Voor €25 per jaar kunnen cliënten, hun ouders, wettelijk vertegenwoordiger, voogd of bewindvoerder lid worden van de VCV. 

Als een cliënt gebruik wil maken van de werkstichting binnen de vereniging VCV is dat het beste alternatief om zaken goed, snel, zorgvuldig en betrouwbaar geregeld te krijgen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen €290,-per jaar met ingang van 1 januari 2017.

De bedragen worden per jaar in de ALV vastgesteld. 

 


Inlog leden